BONIFICACIÓ DEL 25% DE LA TAXA DE RESIDUS ALS ESTABLIMENTS AFECTATS PER LA COVID-19

S’obre la convocatòria per a demanar la subvenció en l’àmbit del comerç al detall i de determinats serveis de proximitat que s’han vist afectats per la crisi derivada de la Covid-19, amb la finalitat de donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Navàs que s’han vist obligats a tancar o bé han patit una davallada dels seus ingressos per vendes d’un 50%, per així poder fer front al 25% de la despesa de la taxa de residus.

– Qui pot sol·licitar l’ajuda?
Els o les beneficiaris/es d’aquestes subvencions seran les persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’Ajuntament de Navàs, que desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia de la Covid-19.

– Com es podrà sol·licitar l’ajuda?
Les sol·licituds formalitzaran presentant el document emplenat “Sol·licitud ajudes comerç 2020” que us adjuntem en aquesta notícia. Aquest document s’ha d’adjuntar a una instància general a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Navàs (https://navas.eadministracio.cat/info.0 o a www.navas.cat)  i han d’anar acompanyades de la següent documentació:

   1. El NIF/NIE.
   2. Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi de la Covid-19 o bé ha vist reduït el 50% dels seus ingressos.
   3. Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi de la Covid-19 (adjunta al document “Sol·licitud ajudes comerç 2020”).
   4. Justificant de despesa “rebut pagat de la taxa de residus”.
   5. Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altra subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que si n’ha rebut alguna juntament amb la de l’Ajuntament no supera la despesa justificada.
   6. Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut (pàgina inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte; o full descarregat de la banca on-line).
   7. Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   8. Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
   9. Acreditació de caiguda de ingressos superior al 50% de la facturació mensual (només en el cas d’establiments no obligats a tancar) amb la presentació de: Llibre registre de les factures emeses i rebudes; llibre diari ingressos i despeses i llibre registre de vendes i ingressos o de compres, i despeses del mateix període 2019 i 2020. Els autònoms no obligats a portar llibres han d’acreditar les dades per un mitjà de prova admès en dret.
– Pressupost total de la subvenció:
10.000€
– Quantia de l’ajuda que puc demanar?
25% de descompte de la taxa de residus del 2020.
– Fins quin dia la podem sol·licitar?
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació a la seu electrònica municipal i finalitzarà el dia 2 de desembre de 2020.

Més informació i/o consultes: Mireia Chavarria (938390022 ext. 1144 / chavarriabm@navas.cat)

Publicació: 11/11/2020 a les 09:50
Altres notícies relacionades
Divendres 14 de Gener de 2022
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (14/01/2022)
Divendres 07 de Gener de 2022
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (7/1/2022)
Divendres 17 de Desembre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID19 (17/12/2021)
Divendres 10 de Desembre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (10/12/2021)
Divendres 03 de Desembre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (3/12/2021)
Divendres 19 de Novembre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (19/11/2021)
Divendres 22 d'Octubre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (22/10/2021)
Divendres 17 de Setembre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (17/9/2021)
Divendres 10 de Setembre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (10/9/2021)
Divendres 03 de Setembre de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (3/9/2021)
Divendres 27 d'Agost de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (27/8/2021)
Divendres 20 d'Agost de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (20/8/2021)
Divendres 13 d'Agost de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (13/8/2021)
Divendres 06 d'Agost de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (6/8/2021)
Divendres 30 de Juliol de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (30/7/2021)
Subscriu-te a la newsletter de Navàs