Notícies sobre Comerç de Navàs

BONIFICACIÓ DEL 25% DE LA TAXA DE RESIDUS ALS ESTABLIMENTS AFECTATS PER LA COVID-19

S’obre la convocatòria per a demanar la subvenció en l’àmbit del comerç al detall i de determinats serveis de proximitat que s’han vist afectats per la crisi derivada de la Covid-19, amb la finalitat de donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Navàs que s’han vist obligats a tancar o bé han patit una davallada dels seus ingressos per vendes d’un 50%, per així poder fer front al 25% de la despesa de la taxa de residus.

– Qui pot sol·licitar l’ajuda?
Els o les beneficiaris/es d’aquestes subvencions seran les persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’Ajuntament de Navàs, que desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia de la Covid-19.

– Com es podrà sol·licitar l’ajuda?
Les sol·licituds formalitzaran presentant el document emplenat “Sol·licitud ajudes comerç 2020” que us adjuntem en aquesta notícia. Aquest document s’ha d’adjuntar a una instància general a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Navàs (https://navas.eadministracio.cat/info.0 o a www.navas.cat)  i han d’anar acompanyades de la següent documentació:

   1. El NIF/NIE.
   2. Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi de la Covid-19 o bé ha vist reduït el 50% dels seus ingressos.
   3. Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi de la Covid-19 (adjunta al document “Sol·licitud ajudes comerç 2020”).
   4. Justificant de despesa “rebut pagat de la taxa de residus”.
   5. Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altra subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que si n’ha rebut alguna juntament amb la de l’Ajuntament no supera la despesa justificada.
   6. Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut (pàgina inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte; o full descarregat de la banca on-line).
   7. Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   8. Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
   9. Acreditació de caiguda de ingressos superior al 50% de la facturació mensual (només en el cas d’establiments no obligats a tancar) amb la presentació de: Llibre registre de les factures emeses i rebudes; llibre diari ingressos i despeses i llibre registre de vendes i ingressos o de compres, i despeses del mateix període 2019 i 2020. Els autònoms no obligats a portar llibres han d’acreditar les dades per un mitjà de prova admès en dret.
– Pressupost total de la subvenció:
10.000€
– Quantia de l’ajuda que puc demanar?
25% de descompte de la taxa de residus del 2020.
– Fins quin dia la podem sol·licitar?
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació a la seu electrònica municipal i finalitzarà el dia 2 de desembre de 2020.

Més informació i/o consultes: Mireia Chavarria (938390022 ext. 1144 / chavarriabm@navas.cat)

Publicació: 11/11/2020 a les 09:50
Altres notícies relacionades
Dimecres 13 de Gener de 2021
GUANYADORS/ES DEL CONCURS D'APARADORS DE NADAL DE NAVÀS
Dijous 17 de Desembre de 2020
COMPRAR A NAVÀS SURT A COMPTE!
Dimarts 10 de Novembre de 2020
PREMIATS I PREMIADES DE LA CAMPANYA FIRA'T
Dimecres 28 d'Octubre de 2020
NOVA GUIA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL, COMERCIAL I DE SERVEIS
Dilluns 19 d'Octubre de 2020
Continua i s’amplia la Campanya Fira’t!
Dimecres 14 d'Octubre de 2020
SUSPESA LA 88A FIRA DE TARDOR
Dilluns 05 d'Octubre de 2020
ARRIBA LA "88A FIRA DE TARDOR", ADAPTADA A LA SITUACIÓ SOCIOSANITÀRIA
Dimarts 08 de Setembre de 2020
Projecte "Petits pobles, bons poductes, grans idees"
Divendres 26 de Juny de 2020
Reobert al públic el pàrquing del Passeig Ramon Vall
Divendres 29 de Maig de 2020
Ajuda econòmica als establiments afectats per la Covid-19
Dimarts 21 d'Abril de 2020
ARRIBA LA 88A FIRA DE PRIMAVERA, EN VERSIÓ CONFINADA
Diumenge 22 de Març de 2020
COMUNICAT: SUSPENSIÓ DE LA FIRA DE PRIMAVERA
Dilluns 17 de Febrer de 2020
Curs gratuït de manipulació d'aliments
Dimecres 15 de Gener de 2020
Obert el període d'inscripció per a la Fira de Primavera
Dimecres 04 de Desembre de 2019
Arriba el Nadal a Navàs
Subscriu-te a la newsletter de Navàs