Notícies sobre Comerç de Navàs

BONIFICACIÓ DEL 25% DE LA TAXA DE RESIDUS ALS ESTABLIMENTS AFECTATS PER LA COVID-19

S’obre la convocatòria per a demanar la subvenció en l’àmbit del comerç al detall i de determinats serveis de proximitat que s’han vist afectats per la crisi derivada de la Covid-19, amb la finalitat de donar suport al conjunt del teixit comercial i de serveis de Navàs que s’han vist obligats a tancar o bé han patit una davallada dels seus ingressos per vendes d’un 50%, per així poder fer front al 25% de la despesa de la taxa de residus.

– Qui pot sol·licitar l’ajuda?
Els o les beneficiaris/es d’aquestes subvencions seran les persones físiques o jurídiques donades d’alta a l’Ajuntament de Navàs, que desenvolupessin una activitat comercial i/o de serveis abans de l’entrada en vigor d’aquesta convocatòria i de les mesures decretades per a contenir la pandèmia de la Covid-19.

– Com es podrà sol·licitar l’ajuda?
Les sol·licituds formalitzaran presentant el document emplenat “Sol·licitud ajudes comerç 2020” que us adjuntem en aquesta notícia. Aquest document s’ha d’adjuntar a una instància general a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Navàs (https://navas.eadministracio.cat/info.0 o a www.navas.cat)  i han d’anar acompanyades de la següent documentació:

   1. El NIF/NIE.
   2. Identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi de la Covid-19 o bé ha vist reduït el 50% dels seus ingressos.
   3. Declaració responsable segons la qual ha hagut de suspendre l’activitat econòmica com a mesura derivada de la crisi de la Covid-19 (adjunta al document “Sol·licitud ajudes comerç 2020”).
   4. Justificant de despesa “rebut pagat de la taxa de residus”.
   5. Declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altra subvenció ni ajuda per la despesa que justifica, o que si n’ha rebut alguna juntament amb la de l’Ajuntament no supera la despesa justificada.
   6. Justificant de titularitat del compte bancari on s’hauria de fer l’ingrés de l’ajut (pàgina inicial de la llibreta bancària on hi ha el nom del titular i el número de compte; o full descarregat de la banca on-line).
   7. Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
   8. Declaració responsable de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
   9. Acreditació de caiguda de ingressos superior al 50% de la facturació mensual (només en el cas d’establiments no obligats a tancar) amb la presentació de: Llibre registre de les factures emeses i rebudes; llibre diari ingressos i despeses i llibre registre de vendes i ingressos o de compres, i despeses del mateix període 2019 i 2020. Els autònoms no obligats a portar llibres han d’acreditar les dades per un mitjà de prova admès en dret.
– Pressupost total de la subvenció:
10.000€
– Quantia de l’ajuda que puc demanar?
25% de descompte de la taxa de residus del 2020.
– Fins quin dia la podem sol·licitar?
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de la publicació a la seu electrònica municipal i finalitzarà el dia 2 de desembre de 2020.

Més informació i/o consultes: Mireia Chavarria (938390022 ext. 1144 / chavarriabm@navas.cat)

Publicació: 11/11/2020 a les 09:50
Altres notícies relacionades
Dijous 03 de Novembre de 2022
CONCURS D'APARADORS DE NADAL 2022
Dijous 03 de Novembre de 2022
III CONCURS DE PESSEBRES 2022
Dimecres 02 de Novembre de 2022
NAVÀS CONVIDA A SORTIR DE TAPES
Dilluns 03 d'Octubre de 2022
90a FIRA DE TARDOR
Divendres 30 de Setembre de 2022
CAMPANYA FIRA’T!
Dilluns 18 de Juliol de 2022
NOVA INVERSIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL
Dimarts 19 d'Abril de 2022
EXPOSICIÓ DE CARTELLS DE LA FIRA DE PRIMAVERA
Dilluns 11 d'Abril de 2022
CAMPANYA COMERCIAL SOMNIS
Dijous 07 d'Abril de 2022
90a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
Dimecres 30 de Març de 2022
OBERT PROCÉS SELECTIU PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER AL MERCAT SETMANAL DE NAVÀS
Dijous 24 de Febrer de 2022
ELS ESTABLIMENTS DE NAVÀS SURTEN AL CARRER!
Dilluns 07 de Febrer de 2022
OBERT PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER A PARTICPAR A LA FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS (30 d’abril i 1 de maig de 2022)
Dimecres 22 de Desembre de 2021
PROJECTE SOBRE TAULES DE COMERÇ PER A L’ENFORTIMENT DEL SECTOR COMERCIAL I ECONÒMIC A NAVÀS
Dimarts 21 de Desembre de 2021
MERCAT DE NAVÀS
Dilluns 20 de Desembre de 2021
GUANYADORS/ES DEL CONCURS DE PESSEBRES 2021
Subscriu-te a la newsletter de Navàs