Notícies de l'Ajuntament de Navàs

CONVOCATÒRIA OBERTA PER ALS AJUTS EUROPEUS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES (Next Generation)

Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

PROGRAMES:

Programa 3- Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars).
Programa 4- Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
Programa 5- Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

A QUI VA DIRIGIT?

En general a:
-Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris).
-Administracions públiques.
-Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades.

Per als ajuts a la rehabilitació d’edificis o per als ajuts per al llibre de l’edifici també a:
-Comunitats de propietaris.
-Agrupacions de comunitats de propietaris.
-Societats cooperatives.

REQUISITS COMUNS:

Els edificis han de complir els següents requisits:
-Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’IITE. (Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis) presentat a l’administració dins els 4 mesos des de l‘emissió de l’informe de la Inspecció ITE.
-Cal justificar les actuacions realitzades en cas de mesures cautelars de la IITE.
-Ha de disposar de Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.
-Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge.
-Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.
-La sol·licitud de qualsevol edifici unifamiliar comporta també la renuncia expressa d‘efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció, i en cas d’incompliment, serà procedent la revocació de la subvenció, amb el reintegrament de la subvenció abonada, més els interessos legals meritats.

En el Programa 3 – Ajuts a les actuacions de rehabilitació, actuen com a oficines tècniques de rehabilitació (OTR) els col·legis professionals d’administradors de finques, d’arquitectes i d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. Informació a: Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR)

Des de l’Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal us podran assessor i tramitar els ajuts a la rehabilitació. https://www.ccbages.cat/joventutihabitatge/habitatge/ 

Per assessorament tècnic, podeu contactar amb el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya al web https://otr.cat/, per telèfon al 934141413 o a la seva adreça de correu electrònic: info@otr.cat

La tramitació s’ha de fer telemàticament a través de la següent web on també hi trobareu tota la informació pel que fa a requisits i documentació: SOL.LICITUD AJUT

Altres recursos i informació sobre rehabilitació

Podeu consultar els documents adjunts a la notícia.

Resolució Bases convocatòria Ajuts Fons Next Generation

Descarregar

Next Generation CCBages Resum programes 3, 4 i 5

Descarregar
Publicació: 20/06/2022 a les 14:38
Altres notícies relacionades
Divendres 01 de Desembre de 2023
FIRA DEL REGAL DE NAVÀS
Dijous 30 de Novembre de 2023
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dilluns 27 de Novembre de 2023
NOVA REGIDORA DE L'OPOSICIÓ A L'AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dimecres 22 de Novembre de 2023
AL WHATSAPP DEL «OBRO FEEL» PODEM PARLAR DE TU I DEL QUE ESTÀS VIVINT
Dimarts 21 de Novembre de 2023
MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP NAVÀS, ERC, PSC I JUNTS PER INSTAR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ QUE INCLOGUI EL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL NOU INSTITUT AL PRESSUPOST DEL 2024
Divendres 17 de Novembre de 2023
TRAMITACIÓ DEL DNI A NAVÀS
Dilluns 06 de Novembre de 2023
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dilluns 06 de Novembre de 2023
TALLER GRATUÏT DE DEFENSA PERSONAL FEMENINA
Dilluns 06 de Novembre de 2023
OBRES D'UN TRAM DEL CAMÍ MUNICIPAL QUE VA CAP A L'ALZINA DEL RACÓ
Dilluns 23 d'Octubre de 2023
REGISTRE CENSAL D’ANIMALS DE COMPANYIA
Dilluns 02 d'Octubre de 2023
ACTIVITATS D'OCTUBRE A LA BIBLIOTECA DE NAVÀS
Dilluns 02 d'Octubre de 2023
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dijous 03 d'Agost de 2023
100 VIES D'ESCALADA SOSTENIBLE, LLIBRE DEL NAVASSENC JOSEP SANTASUSANA
Divendres 14 de Juliol de 2023
APROVAT EL CARTIPÀS MUNICIPAL
Divendres 07 de Juliol de 2023
LA MEVA PISCINA NO DISCRIMINA
Subscriu-te a la newsletter de Navàs