Notícies de l'Ajuntament de Navàs

CONVOCATÒRIA OBERTA PER ALS AJUTS EUROPEUS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES (Next Generation)

Els fons Next Generation tenen per objectiu bàsic que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons zona climàtica.

PROGRAMES:

Programa 3- Ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis (plurifamiliars o unifamiliars).
Programa 4- Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.
Programa 5- Ajuts a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

A QUI VA DIRIGIT?

En general a:
-Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris).
-Administracions públiques.
-Entitats de dret públic, empreses públiques i societats mercantils participades.

Per als ajuts a la rehabilitació d’edificis o per als ajuts per al llibre de l’edifici també a:
-Comunitats de propietaris.
-Agrupacions de comunitats de propietaris.
-Societats cooperatives.

REQUISITS COMUNS:

Els edificis han de complir els següents requisits:
-Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajuts, de l’IITE. (Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis) presentat a l’administració dins els 4 mesos des de l‘emissió de l’informe de la Inspecció ITE.
-Cal justificar les actuacions realitzades en cas de mesures cautelars de la IITE.
-Ha de disposar de Certificat d’Eficiència Energètica de l’edifici (CEE) diligenciat per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN),amb l’etiqueta energètica corresponent.
-Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge.
-Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.
-La sol·licitud de qualsevol edifici unifamiliar comporta també la renuncia expressa d‘efectuar activitats econòmiques per un període de deu anys des de la data de concessió de la subvenció, i en cas d’incompliment, serà procedent la revocació de la subvenció, amb el reintegrament de la subvenció abonada, més els interessos legals meritats.

En el Programa 3 – Ajuts a les actuacions de rehabilitació, actuen com a oficines tècniques de rehabilitació (OTR) els col·legis professionals d’administradors de finques, d’arquitectes i d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació. Informació a: Oficines Tècniques de Rehabilitació (OTR)

Des de l’Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal us podran assessor i tramitar els ajuts a la rehabilitació. https://www.ccbages.cat/joventutihabitatge/habitatge/ 

Per assessorament tècnic, podeu contactar amb el Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya al web https://otr.cat/, per telèfon al 934141413 o a la seva adreça de correu electrònic: info@otr.cat

La tramitació s’ha de fer telemàticament a través de la següent web on també hi trobareu tota la informació pel que fa a requisits i documentació: SOL.LICITUD AJUT

Altres recursos i informació sobre rehabilitació

Podeu consultar els documents adjunts a la notícia.

Resolució Bases convocatòria Ajuts Fons Next Generation

Descarregar

Next Generation CCBages Resum programes 3, 4 i 5

Descarregar
Publicació: 20/06/2022 a les 14:38
Altres notícies relacionades
Dijous 22 de Setembre de 2022
NAVÀS ACOTA LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS EN SÒL NO URBANITZABLE
Dijous 11 d'Agost de 2022
REFORÇ DE LA NETEJA VIÀRIA I LA BRIGADA MUNICIPAL
Dilluns 18 de Juliol de 2022
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU L’EIX DE NAVÀS
Dilluns 18 de Juliol de 2022
NOVA INVERSIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL
Dimecres 29 de Juny de 2022
AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)
Dilluns 27 de Juny de 2022
INFORME DE RESULTATS SOBRE LA CONSULTA PARTICIPATIVA «QUIN ESPAI VOLEM A L’ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU?»
Dimarts 21 de Juny de 2022
BAN D'ALCALDIA
Dimarts 07 de Juny de 2022
SUBVENCIONS DEL BO LLOGUER JOVE
Divendres 03 de Juny de 2022
SURT A CONCURS LA LICITACIÓ PER A DIFERENTS OBRES D’URBANITZACIÓ EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI DE NAVÀS
Dimecres 01 de Juny de 2022
QUIN ESPAI VOLEM A L'ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU?
Dijous 19 de Maig de 2022
EL PLE DE L’AJUNTAMENT DEMANA QUE ES RECUPERI EL SERVEI D’URGÈNCIES I ES MILLORI L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL CAP NAVÀS
Dimecres 11 de Maig de 2022
LLIURAT A NAVÀS L'ESTUDI DE REORDENACIÓ DE LA CARRETERA DE BERGA AMB CRITERIS SOCIOAMBIENTALS
Dimarts 03 de Maig de 2022
L’AJUNTAMENT DE NAVÀS REBRÀ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 136.847,40 EUROS EN AJUTS ECONÒMICS
Dijous 24 de Març de 2022
EL PLE APROVA EL PRESSUPOST DEL 2022
Dimecres 02 de Març de 2022
CONVOCATÒRIA OBERTA D’AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A LA GENT GRAN PER PART DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (AHC)
Subscriu-te a la newsletter de Navàs