Notícies d'economia i desenvolupament de Navàs

EL PLE APROVA EL PRESSUPOST DEL 2022

En el Ple Ordinari celebrat el 22 de març es va aprovar el Pressupost del 2022 amb els vots favorables de la CUP i ERC, i l’abstenció del PSC i Junts, que van fer una lectura positiva del pressupost i van agrair l’explicació que se’ls va fer prèviament i durant el ple.

El pressupost ascendeix a 9.888.625,87€, un 2,96% més respecte el pressupost del 2021.

A nivell d’ingressos es preveu uns lleugera disminució en els impostos directes (IBI, IAE, IVTM i IIVTNU), de -3,67%, així com dels impostos indirectes (ICIO), del -33,73%. Per contra, es preveu un augment de les taxes i altres ingressos (del 7,65%) i de les transferències corrents, del 10,59%, que és el que rebem de diferents administracions. També es preveu augmentar els passius financers, és a dir, sol·licitar préstecs bancaris o ajuts de caixa de la DIBA, per un import de 718.235,99€. En aquest punt, cal remarcar que la situació financera de l’Ajuntament està sanejada, fruit dels esforços per assolir-ho dels darrers anys, ja que des del 2016 que no es sol·liciten nous préstecs bancaris i, per tant, la corporació te capacitat d’endeutament.

En matèria de subvencions, de moment hi ha quantificats 539.769,86€ del Programa General d’Inversions de la DIBA (aniran destinats en diferents urbanitzacions que farem al nucli de Navàs i del Mujal, i també en la reforma de la Residència), 126.846€ del Programa de Resiliència, també de la DIBA (aniran destinats a la reforma de la Residència); s’ha de dir que han anat sortint subvencions tant de la DIBA, de la Generalitat com dels Fons Next Generation de la UE, algunes de les quals ja s’han sol·licitat.

Respecte a les despeses,  bona part del pressupost, el 43,3%, es destina al capítol 1 (personal), i augmenta un 5,51% respecte el 2021, atès que s’incorpora el 2% d’augment dels salaris i una valoració dels llocs de treball. En els altres capítols destaca una subvenció genèrica per promocionar l’esport femení i les noves promeses (2500€) o ajuts al lloguer per fomentar l’habitatge (5000€).

A nivell d’inversions, destaquen diferents urbanitzacions que es faran en el nucli de Navàs i del Mujal, per un import de 715.969,14 € (316.920,03€ dels quals subvencionats per la DIBA): a Navàs es millorarà l’accessibilitat i es suprimiran barreres arquitectòniques en bona part de la trama urbana, es pavimentarà el Carrer i Passatge Pau Duarri i s’urbanitzarà el Passeig del Pla de l’Alzineta amb la Carretera de Castellet, a fi de millorar l’accés sud de Navàs. Al Mujal està previst pavimentar el Carrer de Baix, el del Mig i el passatge entre els dos, a més de la construcció del clavegueram del Carrer de Baix.  L’altra gran inversió serà en la reforma de la Residència (podeu veure la noticia aquí). També s’incorpora en el pressupost el concurs d’urbanització de la zona del Pavelló Blau, la construcció d’una tercera pista de pàdel, la rehabilitació de la façana de l’antic ajuntament de Castelladral i el pont de les galeries de Palà de Torroella, millores en el Casal de la Gent Gran, creació duna àrea d’emergència i de compostadors comunitaris a Palà de Torroella, una reforma mobiliària de la Biblioteca, la creació d’una pista de bàsquet exterior o la nova bèstia navassenca. Val a dir que algunes de les propostes esmentades van sorgir dels resultats dels pressupostos participatius.

A continuació podeu veure un resum del pressupost, amb gràfics i taules.

Publicació: 24/03/2022 a les 17:55
Altres notícies relacionades
Divendres 21 d'Abril de 2023
EL TOU DEL MUJAL DE CABRA, GUANYADOR DEL PREMI AL MILLOR FORMATGE DE L’ESTAT ESPANYOL A LA CATEGORIA DE PASTA TOVA PELL RENTADA
Dilluns 17 d'Abril de 2023
91a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
Dimarts 04 d'Abril de 2023
91a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
Dimarts 28 de Març de 2023
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2023
Dijous 02 de Març de 2023
NOVES LÍNIES DE SUBVENCIONS 2023
Dimecres 26 d'Octubre de 2022
NAVÀS MANTÉ CONGELATS ELS TRIBUTS PER AL 2023
Dilluns 03 d'Octubre de 2022
90a FIRA DE TARDOR
Dimarts 12 de Juliol de 2022
CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Dijous 07 de Juliol de 2022
PROGRAMA OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ (Ajut a autònoms i microempreses que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades)
Dilluns 13 de Juny de 2022
L’AJUNTAMENT OBRE NOVES CONVOCATÒRIES PER COBRIR LES NECESSITATS DE DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS
Dijous 26 de Maig de 2022
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2022
Dimecres 25 de Maig de 2022
PRIMER CONTACTE ENTRE AJUNTAMENT, GENERALITAT I PROPIETARIS DELS TERRENYS BUITS DEL POLÍGON
Dimecres 30 de Març de 2022
OBERT PROCÉS SELECTIU PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER AL MERCAT SETMANAL DE NAVÀS
Dilluns 07 de Febrer de 2022
OBERT PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER A PARTICPAR A LA FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS (30 d’abril i 1 de maig de 2022)
Dilluns 24 de Gener de 2022
BORSA DE TREBALL DE PEONS ADSCRITS AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs