Notícies de l'Ajuntament de Navàs

EL PLE APROVA EL PRESSUPOST DEL 2022

En el Ple Ordinari celebrat el 22 de març es va aprovar el Pressupost del 2022 amb els vots favorables de la CUP i ERC, i l’abstenció del PSC i Junts, que van fer una lectura positiva del pressupost i van agrair l’explicació que se’ls va fer prèviament i durant el ple.

El pressupost ascendeix a 9.888.625,87€, un 2,96% més respecte el pressupost del 2021.

A nivell d’ingressos es preveu uns lleugera disminució en els impostos directes (IBI, IAE, IVTM i IIVTNU), de -3,67%, així com dels impostos indirectes (ICIO), del -33,73%. Per contra, es preveu un augment de les taxes i altres ingressos (del 7,65%) i de les transferències corrents, del 10,59%, que és el que rebem de diferents administracions. També es preveu augmentar els passius financers, és a dir, sol·licitar préstecs bancaris o ajuts de caixa de la DIBA, per un import de 718.235,99€. En aquest punt, cal remarcar que la situació financera de l’Ajuntament està sanejada, fruit dels esforços per assolir-ho dels darrers anys, ja que des del 2016 que no es sol·liciten nous préstecs bancaris i, per tant, la corporació te capacitat d’endeutament.

En matèria de subvencions, de moment hi ha quantificats 539.769,86€ del Programa General d’Inversions de la DIBA (aniran destinats en diferents urbanitzacions que farem al nucli de Navàs i del Mujal, i també en la reforma de la Residència), 126.846€ del Programa de Resiliència, també de la DIBA (aniran destinats a la reforma de la Residència); s’ha de dir que han anat sortint subvencions tant de la DIBA, de la Generalitat com dels Fons Next Generation de la UE, algunes de les quals ja s’han sol·licitat.

Respecte a les despeses,  bona part del pressupost, el 43,3%, es destina al capítol 1 (personal), i augmenta un 5,51% respecte el 2021, atès que s’incorpora el 2% d’augment dels salaris i una valoració dels llocs de treball. En els altres capítols destaca una subvenció genèrica per promocionar l’esport femení i les noves promeses (2500€) o ajuts al lloguer per fomentar l’habitatge (5000€).

A nivell d’inversions, destaquen diferents urbanitzacions que es faran en el nucli de Navàs i del Mujal, per un import de 715.969,14 € (316.920,03€ dels quals subvencionats per la DIBA): a Navàs es millorarà l’accessibilitat i es suprimiran barreres arquitectòniques en bona part de la trama urbana, es pavimentarà el Carrer i Passatge Pau Duarri i s’urbanitzarà el Passeig del Pla de l’Alzineta amb la Carretera de Castellet, a fi de millorar l’accés sud de Navàs. Al Mujal està previst pavimentar el Carrer de Baix, el del Mig i el passatge entre els dos, a més de la construcció del clavegueram del Carrer de Baix.  L’altra gran inversió serà en la reforma de la Residència (podeu veure la noticia aquí). També s’incorpora en el pressupost el concurs d’urbanització de la zona del Pavelló Blau, la construcció d’una tercera pista de pàdel, la rehabilitació de la façana de l’antic ajuntament de Castelladral i el pont de les galeries de Palà de Torroella, millores en el Casal de la Gent Gran, creació duna àrea d’emergència i de compostadors comunitaris a Palà de Torroella, una reforma mobiliària de la Biblioteca, la creació d’una pista de bàsquet exterior o la nova bèstia navassenca. Val a dir que algunes de les propostes esmentades van sorgir dels resultats dels pressupostos participatius.

A continuació podeu veure un resum del pressupost, amb gràfics i taules.

Publicació: 24/03/2022 a les 17:55
Altres notícies relacionades
Divendres 17 de Març de 2023
AJUTS AL LLOGUER PER A JOVES DE NAVÀS 2023
Dilluns 06 de Març de 2023
S'INICIEN LES OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Dilluns 13 de Febrer de 2023
COMENCEN LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL MUJAL
Divendres 27 de Gener de 2023
NAVÀS PARTICIPA
Dimecres 25 de Gener de 2023
NAVÀS APROVA EL SERVEI PÚBLIC D’HABITATGE
Divendres 13 de Gener de 2023
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
Dilluns 21 de Novembre de 2022
NETEJA DE PINTADES
Dimecres 26 d'Octubre de 2022
NAVÀS MANTÉ CONGELATS ELS TRIBUTS PER AL 2023
Dilluns 03 d'Octubre de 2022
UNA PASSA MÉS CAP A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE SECUNDÀRIA PÚBLIC
Dijous 22 de Setembre de 2022
NAVÀS ACOTA LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS EN SÒL NO URBANITZABLE
Dijous 11 d'Agost de 2022
REFORÇ DE LA NETEJA VIÀRIA I LA BRIGADA MUNICIPAL
Dilluns 18 de Juliol de 2022
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU L’EIX DE NAVÀS
Dilluns 18 de Juliol de 2022
NOVA INVERSIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL
Dimecres 29 de Juny de 2022
AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)
Subscriu-te a la newsletter de Navàs