Notícies de l'Ajuntament de Navàs

EL PLE DE L’AJUNTAMENT DEMANA QUE ES RECUPERI EL SERVEI D’URGÈNCIES I ES MILLORI L’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL CAP NAVÀS

En el Ple Ordinari celebrat el 16 de maig del 2022, es va aprovar per unanimitat dels assistents una moció consensuada i presentada per tots els partits polítics demanant que es recuperi el servei d’urgències i es millori l’atenció primària del Cap Navàs.

Podeu llegir la moció íntegra a continuació:

MOCIÓ PER LA RECUPERACIÓ DEL SERVEI D’URGÈNCIES I DE LA MILLORA DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I COMUNITÀRIA DE SALUT AL CAP NAVÀS – BALSARENY

L’emergència sanitària provocada pel coronavirus i la crisi de cures, amb un fort impacte en els serveis d’atenció primària de salut i socials, ha generat una pèrdua de qualitat dels serveis, s’han viscut situacions de col·lapse distanciant professionals de persones usuàries i s’han incrementat els tractaments farmacològics en detriment d’altres mesures de suport més personal i social.

Tot plegat fa evident la necessitat de finançament per tal de finalitzar amb el dèficit de recursos i professionals que repercuteix directament en la qualitat assistencial en la salut pública, que genera: cues, desplaçaments i temps d’espera perquè les persones usuàries puguin ser ateses. Per tal de revertir les retallades iniciades fa deu anys, i de dotar-nos de les mesures adients que permetin una millor qualitat de servei i accessibilitat per part de la població que viu en pobles de dimensió mitjana i petita com els nostres. Recuperar els horaris d’obertura del CAP recuperant els serveis d’atenció d’urgències els vespres i caps de setmana permet facilitar l’accessibilitat, la universalitat, la longitudinalitat i l’equitat.

Una altra de les evidències que ens deixa aquesta pandèmia per l’impacte del confinament especialment en els més joves, és la importància del benestar emocional i la salut mental de la població, sent essencial un bon tracte en l’atenció de les persones i un acompanyament psicosocial adequat a les necessitats i característiques de cadascú.

Tots aquests efectes de la crisi generada per les retallades i el coronavirus s’han agreujat en el context d’urgència, i la població ha fet un esforç per adaptar-se a les circumstàncies entenent la complexitat de la situació i com a mostra de respecte a les professionals del món sanitari, ara es la nostra responsabilitat poder revertir aquesta situació i aconseguir materialitzar-ne els aprenentatges.

Per tal de reforçar un sistema públic d’atenció i que aquest sigui un servei efectiu per a les veïnes de Navàs, Balsareny, Gaià, Viver i Serrateix i l’Ametlla de Merola.

Per tot l’exposat, els grups polítics del Ple de la Corporació Municipal, demanem:

1. La recuperació del horari d’atenció d’urgències al CAP Balsareny – Navàs, que permeti l’atenció els vespres i caps de setmana.

2. Millora de l’atenció presencial i telefònica per a una atenció més humanitzada i centrada en la persona.

3. Manifestem el compromís de l’Ajuntament de Navàs amb el manteniment i la millora del Sistema Nacional de Salut preservant el seu caràcter públic, universal, de qualitat, integral, solidari i d’equitat garantida.

4. Reclamem al Govern de la Generalitat la dotació de recursos suficients i necessaris per garantir una atenció de qualitat, universal i sense inequitats segons municipi de residència, ni d’altra tipus.

5. Promoure l’adhesió dels Ajuntaments de Balsareny, Gaià, Viver i Serrateix i al veïnat de l’Ametlla de Merola a l’Ajuntament de Puig- reig, per tal de traslladar conjuntament la petició al Departament de Salut i a la Direcció del CAP.

A Navàs, 16 de maig de 2022

Publicació: 19/05/2022 a les 15:09
Altres notícies relacionades
Dijous 22 de Setembre de 2022
NAVÀS ACOTA LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS EN SÒL NO URBANITZABLE
Dijous 11 d'Agost de 2022
REFORÇ DE LA NETEJA VIÀRIA I LA BRIGADA MUNICIPAL
Dilluns 18 de Juliol de 2022
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU L’EIX DE NAVÀS
Dilluns 18 de Juliol de 2022
NOVA INVERSIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL
Dimecres 29 de Juny de 2022
AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)
Dilluns 27 de Juny de 2022
INFORME DE RESULTATS SOBRE LA CONSULTA PARTICIPATIVA «QUIN ESPAI VOLEM A L’ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU?»
Dimarts 21 de Juny de 2022
BAN D'ALCALDIA
Dilluns 20 de Juny de 2022
CONVOCATÒRIA OBERTA PER ALS AJUTS EUROPEUS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES (Next Generation)
Dimarts 07 de Juny de 2022
SUBVENCIONS DEL BO LLOGUER JOVE
Divendres 03 de Juny de 2022
SURT A CONCURS LA LICITACIÓ PER A DIFERENTS OBRES D’URBANITZACIÓ EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI DE NAVÀS
Dimecres 01 de Juny de 2022
QUIN ESPAI VOLEM A L'ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU?
Dimecres 11 de Maig de 2022
LLIURAT A NAVÀS L'ESTUDI DE REORDENACIÓ DE LA CARRETERA DE BERGA AMB CRITERIS SOCIOAMBIENTALS
Dimarts 03 de Maig de 2022
L’AJUNTAMENT DE NAVÀS REBRÀ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 136.847,40 EUROS EN AJUTS ECONÒMICS
Dijous 24 de Març de 2022
EL PLE APROVA EL PRESSUPOST DEL 2022
Dimecres 02 de Març de 2022
CONVOCATÒRIA OBERTA D’AJUTS AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A LA GENT GRAN PER PART DE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA (AHC)
Subscriu-te a la newsletter de Navàs