Notícies de Navàs relacionades amb ensenyament

EL PLE DE L'AJUNTAMENT INSTA AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ QUE CONSTRUEIXI UN NOU EDIFICI QUE ALBERGUI L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

En el Ple Ordinari celebrat el 16 de maig del 2022, es va aprovar per unanimitat dels assistents una moció consensuada i presentada per tots els partis polítics demanant al Departament que construeixi un nou edifici que albergui l’educació secundària i els estudis postobligatoris.
Podeu llegir la móció íntegra a continuació:

MOCIÓ PRESENTADA PER LA CUP NAVÀS, ERC, PSC I JUNTS PER INSTAR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ QUE CONSTRUEIXI UN NOU EDIFICI QUE ALBERGUI L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I ELS ESTUDIS POSTOBLIGATORIS

Davant de la notícia de la no integració dels centres concertats de Navàs a la xarxa pública, els sota-signants volem mostrar la nostra decepció i malestar per la decisió presa. Considerem que la integració per la qual s’ha anat treballant durant els darrers dos anys era una molt bona opció pel futur educatiu del nostre poble: d’una banda, aconseguíem que tota l’oferta educativa fos pública, i això hauria suposat un gran avenç pel que fa a la segregació, la cohesió i equitat social. D’altra banda, es resolia una demanda d’anys enrere, de tenir estudis postobligatoris públics, per d’aquesta manera evitar que les famílies que opten per l’educació pública, no hagin de portar els seus fills i filles en municipis veïns on sí que ofereixen aquest servei. A més, amb la integració, es resolia també la situació de l’alumnat de secundària de la xarxa pública, que ara ha d’estudiar en mòduls prefabricats, i també es milloraven les instal·lacions dels centres concertats que passaven a la xarxa pública.

Per tant, els sota-signants consideràvem positiva la integració, i per això som molt crítics en la decisió final presa. Creiem que al Departament d’Educació li ha mancat creure’s que són els responsables de l’educació pública i, per tant, aquesta màxima ha de prevaldre als números i a les ràtios. Ha faltat llimar aspreses entre el Departament d’Educació i la titularitat de l’Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada, el Bisbat de Solsona, tenir més voluntat de negociació i arribar a un bon acord, cedint per les dues parts, en benefici del futur educatiu de Navàs.

Així doncs, fruit d’aquesta decisió, ens trobem en el punt de partida de fa tres anys, la construcció d’un edifici de secundària públic, procés que va quedar aturat per la sol·licitud d’integració dels centres concertats del municipi a la xarxa pública, en base al Decret Llei 10/2019 del 28 de maig. Però si ens remetem als fets històrics, tenir un edifici de secundària i també d’estudis postobligatoris és una demanda que ve de lluny: l’any 1990, la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu del 3 d’octubre, va condicionar que a Navàs, malgrat la situació demogràfica del moment –i per motius que fins a dia d’avui encara són difícils de comprendre–, no es pogués cursar ni ensenyament secundari ni postobligatori de forma pública, i que calgués desplaçar-se a Puig-reig o bé a Sallent. La certificació de la notícia va arribar amb el tancament del col·legi de BUP Anna Soler i Daniel, de titularitat municipal, el 1994. A partir d’aquest moment, es van dur a terme mobilitzacions que demanaven un ensenyament públic i de qualitat, i no va ser fins el 2011 que l’institut públic va iniciar el seu recorregut, més de 10 anys després de fer-ne la petició, en els actuals mòduls prefabricats, en forma d’institut-escola. El 2017 es van cedir els terrenys de la zona del Pavelló Blau al Departament d’Educació, però això quedà aturat, de cop, sense previ avís, el 2019, quan, amb un altre govern a la Generalitat, s’apostà per l’ampliació de l’edifici de l’Escola Sant Jordi, potenciant el concepte d’institut-escola en un únic edifici; en això es va treballar, conjuntament entre el Departament i l’Ajuntament, fins que la titularitat dels centres concertats van sol·licitar la integració a la xarxa pública, en un procés iniciat el 2019 i tancat de forma abrupta aquest any.

Per tot l’exposat, els grups polítics del Ple de la Corporació Municipal, demanem:

1. Que el Departament d’Educació construeixi un edifici nou als terrenys cedits de la zona del Pavelló Blau que albergui l’educació secundària i els estudis postobligatoris (Batxillerat i Formació Professional), essent plenament conscients que això suposaria canviar l’actual model educatiu públic del municipi, és a dir, l’institut-escola. Considerem que qualsevol altra ampliació naixeria petita i seria una visió a curt termini del futur educatiu del nostre poble.

2. Que els Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d’Educació ens tingui com a màxima prioritat i alci la nostra proposta en l’Acord de Govern més proper, i abans d’acabar aquest any 2022.

3. Que el Departament d’Educació es comprometi per escrit a tenir el projecte enllestit durant el 2023 i, en el mateix any, s’inclogui una partida pressupostària en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’aquest nou edifici.

4. Sol·licitar que el Sr. Jean-Marc Segarra Mauri, Director General de Centres Públics, la Sra. Gemma Boix López, Directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, així com d’altres membres del Departament d’Educació i dels Serveis Territorials que es cregui convenient, es reuneixi amb tots els sota-signants a fi que coneguin la situació de primera mà i adquireixin un compromís ferm i clar de les nostres demandes.

5. Comunicar aquests acords al Conseller d’Educació, a la Direcció General de Centres Públics i a la Direcció dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central.

A Navàs, 16 de maig de 2022

Publicació: 17/05/2022 a les 10:13
Altres notícies relacionades
Divendres 09 de Juny de 2023
PREMI QUÈ ÉS PER A TU EUROPA?
Dimecres 07 de Juny de 2023
FESTA DE FINAL DE CURS AMB EL GRUP D'ANIMACIÓ LA SAL DELS MARS!
Dimarts 06 de Juny de 2023
Cantata "QUIN CACAU PER FER AQUESTA CAU"
Divendres 02 de Juny de 2023
El Col·legi Sant Josep de Navàs rep el Premi Baldiri Reixac a experiències innovadores per «Virtu@lia»
Divendres 12 de Maig de 2023
LET’S CLEAN UP EUROPE 2023
Dimecres 22 de Març de 2023
L'AJUNTAMENT DE NAVÀS CEDEIX ELS TERRENYS A LA GENERALITAT PER A LA CONSTRUCCIÓ DE L'INSTITUT
Dijous 19 de Gener de 2023
Navàs segrega 8248,179 m2 per a la futura construcció d’un institut
Dilluns 03 d'Octubre de 2022
UNA PASSA MÉS CAP A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE SECUNDÀRIA PÚBLIC
Divendres 06 de Maig de 2022
INFORMACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA BRESSOL QUITXALLA CURS 2022/2023:
Dilluns 25 d'Abril de 2022
NOTA DE PREMSA SOBRE EL FUTUR EDUCATIU DE NAVÀS
Dilluns 21 de Març de 2022
EL COL•LEGI SANT JOSEP DE NAVÀS CELEBRA LA FIRA PEDAGÒGICA “L’ESCOLA AL CARRER” AMB UN GRAN ÈXIT DE PARTICIPACIÓ.
Dimarts 01 de Març de 2022
Col•legi Sant Josep i EDN a la "I Conferència Nacional de centros eTwinning" a Madrid
Dilluns 14 de Febrer de 2022
L'IE SANT JORDI ORGANITZA LA TAULA RODONA “NOVES MIRADES DE LES COLÒNIES TÈXTILS”
Dimecres 09 de Febrer de 2022
CONSELL D’INFANTS DE NAVÀS
Dimarts 25 de Gener de 2022
NOTA DE PREMSA SOBRE EL FUTUR EDUCATIU DE NAVÀS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs