L’Ajuntament de Navàs avalua el seu Pla d’Igualtat 2016-2019 i encara les polítiques de gènere a futur

El Pla d’Igualtat impulsat per l’Ajuntament de Navàs l’any 2016 finalitzava l’any passat amb un grau d’acompliment elevat en totes les línies d’actuació proposades. El resultat de l’avaluació, encarregada per la Regidoria de Feminismes i que dues expertes en gènere han realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona, mostra que s’han dut a terme totes les accions previstes per a apoderar i visibilitzar les dones i facilitar la seva participació, mentre que les accions relacionades amb el compromís amb la igualtat i la lluita contra la violència masclista han assolit un 82% i un 67% d’acompliment, respectivament.

Tanmateix, la diagnosi identifica camps d’acció amb un potencial encara per desenvolupar plenament, i dues de les accions proposades al Pla -el pressupost de Polítiques d’Igualtat i la contractació externa amb perspectiva de gènere- quedarien pendents d’incorporar a la dinàmica de l’Ajuntament.

Alhora, a futur, les expertes valoren que la diversitat característica de la societat navassenca s’ha de traduir en l’impuls de polítiques de gènere decolonials i antiracistes, LGBTIQ+ o al voltant de la diversitat funcional, qüestions que no quedaven reflectides de forma profunda o sistemàtica anteriorment.

Un dels àmbits que quedava més coix és la comunicació interna i externa de les accions per a la igualtat, fet que començarà a canviar amb l’elaboració de la guia de comunicació feminista que s’ha presentat recentment. La guia té com a objectiu posar les bases per a una comunicació transformadora i aportar eines per construir missatges que contemplin tota la ciutadania en la seva diversitat, i que no reprodueixin estereotips discriminatoris per motiu d’identitat de gènere, orientació sexual, ètnia o origen. El document inclou recomanacions de comunicació no sexista aplicables a totes les comunicacions municipals.

El compromís del consistori amb la consecució de la plena igualtat de gènere continua vigent i seguirà essent una línia política d’importància transversal pels anys que venen.

Publicació: 16/09/2020 a les 10:38
Altres notícies relacionades
Dijous 25 de Juny de 2020
Actes previstos per al Dia Internacional de l'Orgull LGTBI
Dilluns 08 de Juliol de 2019
Aquest dimarts es farà la formació pel punt Lila i Irisat de la Festa Major
Divendres 28 de Juny de 2019
28 de juny - Dia per l'Alliberament LGBTI+
Dijous 13 de Juny de 2019
En marxa el Punt Lila i Irisat de la Festa Major
Subscriu-te a la newsletter de Navàs