Notícies de l'Ajuntament de Navàs

NAVÀS ACOTA LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS EN SÒL NO URBANITZABLE

El Ple de l’Ajuntament de Navàs, celebrat el passat dilluns, va aprovar amb els vots favorables de l’equip de govern (CUP i ERC) i l’oposició (PSC i JUNTS), l’avanç de planejament de la modificació sobre la implantació en sòl no urbanitzable de parcs solars fotovoltaics. Amb aquesta modificació es reduirà a una tercera part, respecte la situació actual, la superfície no urbanitzable del municipi on es podran implantar parcs solars fotovoltaics destinats a producció d’energia per a la xarxa. Aquesta és la proposta que planteja l’Ajuntament, que el novembre de l’any passat en va decretar una suspensió temporal de llicències i que durant aquest temps ha estat treballant en una modificació del pla general urbanístic per acotar-ho, ja que fins ara no es fixava pràcticament cap paràmetre.

«El POUM que tenim fins ara és molt lax perquè gairebé no regula res en aquest sentit, i pràcticament permetia posar plaques a tot el municipi. No hi havia cap mena de restricció ni d’acotament», subratlla l’alcalde, Genís Rovira Barat. Per aquest motiu, la modificació que s’està tramitant, i que haurà de validar en última instància la Comissió d’Urbanisme, és establir un seguit de paràmetres que regularan la instal·lació de camps fotovoltaics en un context creixent de presentació de projectes. El que es regularà a partir del moment que s’aprovi la modificació del pla urbanístic son tots aquells parcs fotovoltaics que no operen en règim d’autoconsum, que tenen una superfície superior a una hectàrea i que tinguin una capacitat per evacuar la producció elèctrica a través de línies de 25 kilovats.

 

De 3764,45 a 1378,04 hectàrees

En concret, amb la proposta que es planteja i que es traslladarà posteriorment a Urbanisme es passarà de 3.764 hectàrees (on fins ara hauria estat factible instal·lar camps fotovoltaics) a unes 1.380 hectàrees. Hi ha tres paràmetres principals que s’han per a aquesta modificació perquè marquin els requisits d’implantació, que són els que comportaran aquesta reducció de superfície:
El primer el determina la qualitat del sòl. Segons ha concretat Rovira, en camps conreables, «atenent a la seva riquesa, no serà permès posar-hi plaques. També inclou aquest apartat espais d’interès natural, com poden ser les lleres dels rius, torrents, obagues, serrats…»
Un segon paràmetre és l’impacte visual. Per exemple,  «sota aquesta regulació, des de Castelladral no es podran posar plaques a la vista en un radi de cinc quilòmetres, i el mateix passa al sector de Vilafresca. Són àrees d’interès municipal».
I un tercer paràmetre general que ho regularà són els pendents del sol. Genís Rovira detalla que «en zones boscoses amb parcel·les rústiques es permetrà en pendents superiors al 40%, i en sòl conreable però d’un sòl catalogat de baixa qualitat es permetrà en pendents inferiors al 5%».

Tampoc no es permet instal·lar en el que es qualifica com a hàbitats d’interès comunitari, com seria el cas del Pla de Riols, on es plantejava un dels projectes; ni en masses forestals de boscos considerats antics. Un altre criteri que també marca una línia és que no es podran instal·lar camps fotovoltaics a menys de 200 metres de sòl urbà, «perquè amb el que tenim fins ara podries creuar la carretera i tenir ja plaques solars, a tocar de casa».

També és rellevant que es limita a un màxim de 5 hectàrees la superfície que pot tenir un parc. «Si algú planteja un projecte, per exemple, de 30 hectàrees, com era el cas del que es proposava al Pla de Riols, s’haurà de dividir en paquets d’un màxim de 5 hectàrees, i entre els uns i els altres també es fixen unes condicions de distància importants», detalla l’alcalde de Navàs.

Presentació modificació POUM plaques solars

Descarregar
Publicació: 22/09/2022 a les 09:03
Altres notícies relacionades
Divendres 27 de Gener de 2023
NAVÀS PARTICIPA
Dimecres 25 de Gener de 2023
NAVÀS APROVA EL SERVEI PÚBLIC D’HABITATGE
Divendres 13 de Gener de 2023
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
Dilluns 21 de Novembre de 2022
NETEJA DE PINTADES
Dimecres 26 d'Octubre de 2022
NAVÀS MANTÉ CONGELATS ELS TRIBUTS PER AL 2023
Dilluns 03 d'Octubre de 2022
UNA PASSA MÉS CAP A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE SECUNDÀRIA PÚBLIC
Dijous 11 d'Agost de 2022
REFORÇ DE LA NETEJA VIÀRIA I LA BRIGADA MUNICIPAL
Dilluns 18 de Juliol de 2022
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU L’EIX DE NAVÀS
Dilluns 18 de Juliol de 2022
NOVA INVERSIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL
Dimecres 29 de Juny de 2022
AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)
Dilluns 27 de Juny de 2022
INFORME DE RESULTATS SOBRE LA CONSULTA PARTICIPATIVA «QUIN ESPAI VOLEM A L’ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU?»
Dimarts 21 de Juny de 2022
BAN D'ALCALDIA
Dilluns 20 de Juny de 2022
CONVOCATÒRIA OBERTA PER ALS AJUTS EUROPEUS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES (Next Generation)
Dimarts 07 de Juny de 2022
SUBVENCIONS DEL BO LLOGUER JOVE
Divendres 03 de Juny de 2022
SURT A CONCURS LA LICITACIÓ PER A DIFERENTS OBRES D’URBANITZACIÓ EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI DE NAVÀS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs