PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS A NAVÀS

El model de producció i consum actual està associat a una sèrie d’impactes ambientals, entre els quals destaca que el consum de productes (inclosa la producció, transport i distribució) representa prop del 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic.

Alhora, el consum de productes porta associada una generació de residus que va en augment i que cal gestionar de manera correcta. Aquesta gestió requereix la creació de més infraestructures de recollida i tractament, fet que suposa uns costos que graven en els pressupostos de les administracions públiques i comporta un augment dels impactes ambientals derivats de la gestió.

La prevenció de residus és doncs la prioritat de la gestió de residus, perquè fa certa l’afirmació de que el millor residu és aquell que no es produeix. Evita els impactes i els costos que es poden generar durant la fase de producció i vida útil dels productes i els que es poden produir quan el producte esdevé un residu. Així, la reducció de residus en origen permet obtenir beneficis en diverses direccions: estalvi de recursos naturals i d’energia, disminució dels impactes ambientals, compliment amb el marc legal i reducció de les despeses en la gestió dels residus municipals.

Per aquests motius, l’Ajuntament de Navàs amb l’assessorament de Gaia Serveis Ambientals està treballant en el Pla de Prevenció de Residus Municipals a Navàs. Aquest Pla porta per objectiu desenvolupar una estratègia de prevenció de residus municipals que permeti millorar el comportament ambiental del municipi, de manera compromesa amb la sostenibilitat i amb l’estalvi de recursos naturals. D’altra banda, també permetrà donar continuïtat, organització i un marc de referència a les actuacions puntuals que es porten a terme al municipi, per format part d’una estratègia global.

Com Ajuntament, ens agradaria conèixer les inquietuds i opinió dels i les navassenques i és per això que convidem a participar a la població en general, entitats, comerços i serveis per parlar del Pla Municipal de Prevenció de Residus de Navàs. En aquesta sessió a més, es presentarà molt breument un esborrany del Pla Municipal de Prevenció de residus i el Pla d’actuacions que ha de permetre desenvolupar-lo.

Sessions de participació:

DIA: dimecres, 23 de novembre de 2022
HORA: 13:30h
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Navàs

DIA: dimecres, 23 de novembre de 2022
HORA: 19:00h
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Navàs

Publicació: 21/11/2022 a les 12:26
Altres notícies relacionades
Dilluns 28 de Novembre de 2022
INTERRUPCIÓ TEMPORAL DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA
Dilluns 28 de Novembre de 2022
ENTRA EN VIGOR L'ESTAT D'ALERTA PER SEQUERA EN L'ÀMBIT TER-LLOBREGAT DECRETAT PEL GOVERN CATALÀ
Dijous 22 de Setembre de 2022
COMPOSTATGE CASOLÀ
Dijous 22 de Setembre de 2022
NAVÀS ACOTA LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS EN SÒL NO URBANITZABLE
Dimecres 11 de Maig de 2022
LLIURAT A NAVÀS L'ESTUDI DE REORDENACIÓ DE LA CARRETERA DE BERGA AMB CRITERIS SOCIOAMBIENTALS
Dimecres 02 de Març de 2022
COMUNICAT D’AVÍS A LA POBLACIÓ DE L’ESTAT DE PREALERTA EN EL SISTEMA D’ABASTAMENT DEL LLOBREGAT
Divendres 17 de Desembre de 2021
CONSELLS PER RISCOS D’HIVERN
Dimarts 14 de Desembre de 2021
ADQUISICIÓ D'UNA MÀQUINA ASPIRADORA PER LA NETEJA DE CARRERS
Dimarts 14 de Desembre de 2021
INFORMADORES AMBIENTALS AL PAVELLÓ BLAU
Divendres 26 de Novembre de 2021
PORTA ENTREPANS PER A L'ALUMNAT DE 3R DE PRIMÀRIA
Dilluns 15 de Novembre de 2021
Finalització de les obres de renovació de la canonada d’aigua d'El Mujal a Les Esglésies
Dijous 04 de Novembre de 2021
SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES PER A CAMPS SOLARS FOTOVOLTAICS I AEROGENERADORS EN SÒL NO URBANITZABLE
Dijous 21 d'Octubre de 2021
INSTAL·LACIÓ DE SENSORS D'HUMITAT
Dijous 16 de Setembre de 2021
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L'ESCOLA DE MÚSICA
Subscriu-te a la newsletter de Navàs