Notícies de l'Ajuntament de Navàs

PRIMERES MESURES DE XOC PER COMBATRE LA CRISI DEL COVID-19
El consistori municipal pretén combatre les emergències sanitària, econòmica i social produïdes pel Coronavirus Covid-19 a través d’una primera bateria de mesures de xoc.

L’Ajuntament de Navàs pren les primeres mesures econòmiques per minimitzar l’impacte econòmic als navassencs i navassenques provocades per les mesures derivades de l’alerta pel Covid-19. Les primeres mesures van dirigides als ciutadans, comerciants i petits autònoms amb la voluntat de contribuir a pal·liar la situació social i econòmica derivada de l’alerta per Coronavirus. Aquestes mesures es centren en l’àmbit del comerç, dels serveis municipals que no es poden prestar i en el pagament de tributs.

 

MESURES DE CARÀCTER ECONÒMIC

1. Mesures de caràcter general

a) Flexibilització del calendari del contribuent per ajornar i/o fraccionar el pagament dels tributs municipals de les famílies, comerciants, autònoms i empreses sense aplicar recàrrecs, quan hi hagi sol·licitud expressa i justificada per compensar els efectes de l’estat d’alarma. Tot i així:

– S’ajorna el pagament de l’Impost de Vehicles en Tracció Mecànica (IVTM). El període de recaptació acabava el 4 de maig i ara serà el 2 de juny.

– La quota de l’IBI que s’havia de pagar el mes de maig es posposarà al mes de desembre, per als qui ho tenen fraccionat.

– Suspendre temporalment els procediments de cobrament iniciats per l’ORGT per via executiva. L’Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d’embargament fins passada la crisi derivada del Coronavirus.

b) Garantir la continuïtat en la contractació pública de serveis i obres previstos per a l’exercici 2020 en la mesura de les noves possibilitats pressupostàries. Tanmateix, des de l’Ajuntament de Navàs es garanteix el pagament puntual de totes les factures a tots els proveïdors per facilitar la seva liquiditat.

2. Bonificacions i ajuts

a) Durant el tancament de La Quitxalla, l’Escola de Música Mestre Josep Maria Castella i el centre esportiu L’Eix, i atès que no hi haurà prestació del servei, no es cobrarà l’import dels rebuts que correspongui als dies que no es prestarà el servei. En la propera quota després de la reobertura de les instal·lacions, es compensaran les quotes cobrades pels serveis municipals no prestats durant el període de l’estat d’alarma.

b) Rebut de les escombraries: es reduirà la taxa de residus dels comerços o establiments pels dies de tancament des de l’inici de l’estat d’alarma fins a la seva finalització.

c) Bars i restaurants: rebaixa de la taxa corresponent a l’ocupació de la via pública (terrasses).

d) Aprovar una partida de 50.000€ d’ajuts destinats a comerciants, petits empresaris i autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència dels impactes de la crisi sanitària i de l’estat d’alarma, mitjançant un pla de reactivació econòmica per al teixit econòmic un cop superada la situació d’emergència sanitària.

e) Taxa del mercat ambulant: no es cobrarà la taxa als paradistes del mercat ambulant dels dissabtes que hagin vist suspesa l’activitat durant el període de l’estat d’alarma.

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL

a) Reservar una partida de 50.000€ per a ajuts destinats a emergències socials d’aquelles persones que hagin perdut la seva feina com a conseqüència d’aquests crisi. Això ha de permetre:

– Garantir el subministrament de productes de primera necessitat a les persones que ho necessiten, així com l’accés de la gent gran als aliments, medicaments i altres béns i serveis essencials, habilitant els serveis i recursos necessaris.

– Obrir una línia d’ajuts al lloguer per a famílies que puguin acreditar la reducció d’ingressos, fruit d’una modificació de la seva relació laboral, i que no poden fer front a aquesta despesa.

– Proporcionar mitjans econòmics per als infants que disposen de beques menjador, mentre duri l’estat d’alarma, a través de les targetes moneder del Consell Comarcal del Bages o a través del Banc d’Aliments de Navàs, en altres casos.

b) Fer un seguiment i avaluació de l’estat de les persones grans amb servei de teleassistència durant i en acabar l’emergència sanitària.

c) Seguiment de les persones més vulnerables del municipi des de l’àrea de Drets Socials. A més, l’Ajuntament posa un telèfon a disposició perquè hi puguin trucar les persones que necessitin algun tipus d’ajuda, o persones grans que viuen soles i que no disposen de xarxa familiar.

d) Garantir el seguiment de casos i d’aplicació dels protocols de prevenció de la violència masclista, especialment mentre duri el confinament.

MESURES DE FOMENT DE L’ECONOMIA LOCAL

a) Superada la crisi, dur a terme una campanya de sensibilització amb l’objectiu de promoure el consum de productes de proximitat i l’economia local.

b) Degut a la suspensió de la Fira de Primavera, mantenir el compromís en reprogramar els diversos actes contractats en altres dates.

MESURES DE CARÀCTER SANITARI

a) S’està duent a terme un pla de desinfecció dels espais i edificis públics, així com de les vies públiques més concorregudes, que garanteixi la protecció de les persones treballadores i personal de neteja.

Finalment, constatar la voluntat de l’Ajuntament de Navàs de seguir implementant noves mesures en matèria econòmica i d’impacte al sector local. Així com, nous ajuts per a les persones per fer front als pagaments, i majors facilitats i flexibilitat davant les obligacions tributàries dels veïns i veïnes. Aquestes són unes primeres mesures sense tenir clar l’impacte de la pandèmia, per tant seguirem estan atents i buscant recursos per si haguéssim d’ampliar les ajudes

El manteniment de l’economia i el teixit productiu, així com l’ajuda social a les persones més necessitades, ha de ser una prioritat de totes les administracions públiques, tant durant com després de la situació d’emergència sanitària que tenim, i en aquest sentit l’Ajuntament de Navàs continuarà implementant accions i mesures, adreçades especialment al sector del comerç i autònoms, així com a les persones més necessitades, posant sempre la vida al centre.

 

Publicació: 31/03/2020 a les 12:47
Altres notícies relacionades
Dimarts 21 de Setembre de 2021
NOU CARTIPÀS MUNICIPAL
Dilluns 20 de Setembre de 2021
GENÍS ROVIRA BARAT, NOU ALCALDE DE NAVÀS
Dimecres 15 de Setembre de 2021
Renovació del DNI
Dijous 09 de Setembre de 2021
SALVADOR BUSQUETS RENÚNCIA A L'ALCALDIA EN COMPLIMENT DE L'ACORD DE GOVERN
Dimecres 25 d'Agost de 2021
DECIDEIX, TRIA, VOTA! PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022-2023
Divendres 16 de Juliol de 2021
ACTUALITZACIÓ DE DADES DE LA COVID-19 (16/7/2021)
Dijous 17 de Juny de 2021
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE MASOVERIA URBANA AL MUJAL
Dimarts 16 de Febrer de 2021
IMPULS DE L'OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE NAVÀS
Dijous 04 de Febrer de 2021
CANVI D'UBICACIÓ DELS COL·LEGIS ELECTORALS PER AL 14F
Dimecres 23 de Desembre de 2020
BASES DEL CONCURS DE TÈCNIC/A DE GARANTIA JUVENIL PEL 2020
Dilluns 28 de Setembre de 2020
DECOMISSADA I DESMANTELLADA UNA PLANTACIÓ DE CANNABIS A NAVÀS
Divendres 18 de Setembre de 2020
Protocols dels espais esportius de Navàs. Pavelló Blau, Camp de Futbol ''La Devesa'' i la pista Sant Jordi.
Dijous 09 de Juliol de 2020
Jaume Casals Ció renúncia al seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de Navàs
Dimarts 19 de Maig de 2020
Ajuts en el lloguer de l'habitatge habitual
Divendres 08 de Maig de 2020
APROVAT EL PRESSUPOST DEL 2020
Subscriu-te a la newsletter de Navàs