Notícies sobre esports de Navàs

Procés de selecció de monitors pel casal d'estiu VIRUS 2019

Fins el proper 31 de maig de 2019 hi ha temps per presentar la instància i el currículum vitae per poder optar a ser monitor del Casal d’Estiu Virus 2019

Les seves funcions seran:
Com a monitor/a, entre d’altres tasques, s’encarregarà de coordinar i dinamitzar un grup d’infants. Serà el/la responsable de programar i dur a terme les activitats que es realitzaran en el decurs del casal d’estiu així com de vetllar pel bon funcionament d’aquestes i avaluar-les després.
El monitor realitza una funció educativa de transmissió de valors individuals i col·lectius, tot contribuint a l’educació integral dels infants i els joves, utilitzant els recursos que ofereixen les activitats pròpies del casal.

Procés de selecció tenint en compte els següents criteris que puguin ser acreditats:

 A puntuar sobre 5 punts. Disposar de titulació acadèmica i/o reglada:
– Llicenciatura, diplomatura o grau d’àmbit esportiu o educatiu 3 punts
– Tècnic Grau Superior d’Activitat Físic-Esportives 2,5 punts
– Tècnic Grau Superior d’Animació sòcio-cultural 2,5 punts
– Tècnic Grau Mig en Conducció Activitats Físiques en el Medi Natural 2 punts
– Director de lleure 2 punts
– Monitor de lleure o dinamitzador juvenil 1,5 punts
– Entrenador esportiu 1 punt
– Títol de socorrista aquàtic 1 punt
(Aquelles persones que no tinguin la titulació acabada es ponderaran els crèdits que s’han fet)

 A puntuar sobre 1 punt. Disposar d’alguna formació relacionada amb l’activitat esportiva i/o de lleure no contemplada en l’apartat anterior.
– Fins a 12 hores 0,25 punts
– Més de 12 hores 0,50 punts

A puntuar sobre 5 punts. Tenir experiència o haver participat com a monitor/a, dinamitzador/a etc. en alguna altra activitat similar o en projectes semblants.
– Per mes a jornada completa (o proporcional segons horari) 1 punt
– Per dia 0,050 punts
– Com a monitor d’un centre d’esplai 1 punt
– Com a monitor o entrenador d’un club o entitat esportiva 1 punt

 A puntuar sobre 3 punts. Haver treballat al Virus en alguna ocasió (informació que es despendrà de les valoracions obtingudes al treball realitzat)

 

BASES SELECCIÓ MONITORS VIRUS 19 instancia monitors virus

Publicació: 09/05/2019 a les 19:59
Altres notícies relacionades
Dimecres 20 de Setembre de 2023
JORNADES DE MUNTANYA A NAVÀS
Dimecres 21 de Juny de 2023
ATENCIÓ! COMPLEX EIX TANCAT TEMPORALMENT
Dimarts 06 de Juny de 2023
BALLANT AMB ELS ELEMENTS
Dilluns 05 de Juny de 2023
AQUEST DIUMENGE LA CURSA DEL LLOBREGAT «NAVÀS – SANT BOI» HA REUNIT A 200 CORREDORS
Dilluns 05 de Juny de 2023
LA TROBADA DE DEBUTANTS A NAVÀS VA ACOLLIR 140 JUGADORS
Dijous 01 de Juny de 2023
OBERTURA DE LES PISCINES D'ESTIU
Dilluns 29 de Maig de 2023
TROBADA DE DEBUTANTS
Dimecres 17 de Maig de 2023
MÉS DE 500 PARTICIPANTS HAN GAUDIT DE LA 34a EDICIÓ DE LA ROMÀNICA DE NAVÀS!!!
Dilluns 08 de Maig de 2023
INSCRIPCIONS OBERTES PEL CASAL D’ESTIU DE NAVÀS!
Dijous 04 de Maig de 2023
4 ORS, 4 PLATES I 2 BRONZES DE EQUIP DE COMPETICIÓ DE FIT KID NAVÀS AL CAMPIONAT D’ESPANYA FIT KID 2023
Dimarts 18 d'Abril de 2023
BONS RESULTATS DE L'ARNAU PUJOLS, EL JOVE ATLETA NAVASSENC
Dilluns 17 d'Abril de 2023
EL BON TEMPS ACOMPANYA LA CAMINADA POPULAR DE NAVÀS
Dimecres 05 d'Abril de 2023
CAMINADA POPULAR DE NAVÀS
Divendres 17 de Març de 2023
S'INICIEN ELS TRÀMITS PER RENOVAR LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL
Dilluns 21 de Novembre de 2022
150 JUDOQUES OMPLEN EL PAVELLÓ BLAU DE NAVÀS EN EL II TORNEIG DE JUDO EIX DEL LLOBREGAT
Subscriu-te a la newsletter de Navàs