Notícies d'economia i desenvolupament de Navàs

Publicació de les bases de tècnic/a d'educació, esports i drets socials

L’Ajuntament de Navàs obre convocatòria per a la contractació en pràctiques de Joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. El contracte s’iniciarà abans del dia 31 d’octubre. L’Ajuntament cerca un/a Tècnic/a d’educació, esports i drets socials. El termini màxim de presentació de instàncies és des de la publicació d’aquestes bases i fins el 23 d’octubre de 2019 a les 14:00 hores. La documentació a aportar és la següent:

  • Currículum vitae.

  • Fotocòpia del DNI.

  • Fotocòpia de la titulació exigida.

  • Fotocòpia dels cursos de formació i perfeccionament que s’al·leguin per la seva valoració en la fase de concurs. El tribunal qualificador no podrà tenir en compte altres mèrits que els que es presentin i justifiquin en aquest tràmit. En relació a l’acreditació dels cursos de formació caldrà que en els mateixos consti la denominació del curs i la seva durada expressada en hores lectives i si és possible programa formatiu.

  • Fotocòpia del certificat de nivell C1 de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o dels reconeguts per aquesta com equivalents.

  • Certificat de beneficiari del Programa de Garantia Juvenil o document acreditatiu de sol·licitud d’inscripció al sistema de Garantia Juvenil.

  • Certificat de Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO).

Programa finançat per la iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89 %.

El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur”.

Podeu consultar les bases aquí.

Resolució_DECRET 2019-0578 [1. Resolució aprovació bases]

Descarregar
Publicació: 17/10/2019 a les 16:51
Altres notícies relacionades
Dimecres 26 d'Octubre de 2022
NAVÀS MANTÉ CONGELATS ELS TRIBUTS PER AL 2023
Dilluns 03 d'Octubre de 2022
90a FIRA DE TARDOR
Dimarts 12 de Juliol de 2022
CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Dijous 07 de Juliol de 2022
PROGRAMA OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ (Ajut a autònoms i microempreses que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades)
Dilluns 13 de Juny de 2022
L’AJUNTAMENT OBRE NOVES CONVOCATÒRIES PER COBRIR LES NECESSITATS DE DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS
Dijous 26 de Maig de 2022
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2022
Dimecres 25 de Maig de 2022
PRIMER CONTACTE ENTRE AJUNTAMENT, GENERALITAT I PROPIETARIS DELS TERRENYS BUITS DEL POLÍGON
Dimecres 30 de Març de 2022
OBERT PROCÉS SELECTIU PER A L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES PER AL MERCAT SETMANAL DE NAVÀS
Dijous 24 de Març de 2022
EL PLE APROVA EL PRESSUPOST DEL 2022
Dilluns 07 de Febrer de 2022
OBERT PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER A PARTICPAR A LA FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS (30 d’abril i 1 de maig de 2022)
Dilluns 24 de Gener de 2022
BORSA DE TREBALL DE PEONS ADSCRITS AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dimecres 19 de Gener de 2022
BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DE PALETA OFICIAL SEGONA PER A LA BRIGADA D’OBRES DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dimecres 01 de Desembre de 2021
RESULTATS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2022-2023
Divendres 08 de Maig de 2020
APROVAT EL PRESSUPOST DEL 2020
Subscriu-te a la newsletter de Navàs