Notícies de l'Ajuntament de Navàs

REGISTRE CENSAL D’ANIMALS DE COMPANYIA

Què has de saber?

Si tens un animal de companyia, l’has d’inscriure en el Registre censal d’animals de companyia.
És un tràmit obligatori que han de fer les persones propietàries dels animals de companyia (gossos, gats, etc.).
A més, és un tràmit important, ja que:

    • En cas de pèrdua o robatori s’agiliten els tràmits de recuperació de l’animal.

    • La devolució de l’animal perdut pot fer-la directament la persona que l’ha trobat.

    • Els Centre d’Acollida d’Animals de Companyia podran posar-se en contacte immediatament amb les persones propietàries dels animals perduts i identificats.

       

MOLT IMPORTANT:

És obligatori que registris la teva mascota dins del termini de tres mesos des del seu naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició.

Als espais públics, els animals han de portar una placa identificadora adaptada al collar, on ha de constar el nom de l’animal i les dades de la persona responsable.

En cas que l’animal es perdi, cal comunicar-ho a l’Ajuntament abans de 48 hores. Si l’han sostret, a més, cal denunciar-ho a la policia.

En cas que es canviï de residència o es produeixi la defunció de l’animal, cal comunicar-ho a l’Ajuntament on estigui censat abans de trenta dies. Si el canvi de residència és en un altre municipi, cal censar-lo de nou.

Quins requisits s’han de complir?

Requisits de la persona propietària de l’animal
-Tenir 16 anys o més.
-Estar inscrita en el padró municipal d’habitants.

Requisits de l’animal
– Estar identificat amb microxip o tatuatge.
– Tenir un document d’identificació, lliurat pel veterinari o veterinària que implanta el microxip.

Quina és la seva vigència?
Aquest tràmit NO CADUCA

Com es tramita?
L’inici del tràmit i l’obtenció del full d’autoliquidació de la taxa es pot fer de manera telemàtica (a través de la seu electrònica de l’ajuntament) o presencialment amb cita prèvia a l’oficina d’atenció al ciutadana (OAC).

Quin cost té aquest tràmit?
5€

Quina documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud?
– Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència de la persona propietària de l’animal.
– Fotocòpia del document acreditatiu d’identificació de l’animal.
– Data en què el veterinari o veterinària va posar el microxip a l’animal (està indicada en el full d’identificació que lliura el veterinari o veterinària en el moment de posar el microxip).
– Formulari d’inscripció en el Registre censal d’animals de companyia i animals salvatges en captivitat.
– Comprovant del pagament de la taxa
(5€ per animal).

*Els veterinaris estan habilitats per censar els animals directament des de la seva consulta, utilitzant el mateix programa de la Generalitat de Catalunya d’aquesta manera l’animal queda censat al mateix moment de posar-li el microxip i això els protegeix dels abandonaments i pèrdues.

Publicació: 23/10/2023 a les 14:21
Altres notícies relacionades
Dijous 13 de juny de 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
Dijous 06 de juny de 2024
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
Dimecres 05 de juny de 2024
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Dimarts 04 de juny de 2024
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
Divendres 24 de maig de 2024
LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA
LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA
Dijous 23 de maig de 2024
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
Dimarts 21 de maig de 2024
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Dimecres 08 de maig de 2024
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
Dimarts 07 de maig de 2024
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Dijous 02 de maig de 2024
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
Dimecres 17 d'abril de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 16 d'abril de 2024
CALENDARI FISCAL 2024
CALENDARI FISCAL 2024
Subscriu-te a la newsletter de Navàs