Drets Socials

Drets Socials

És el primer nivell del sistema públic de Drets Socials. Atenem els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.
Els serveis socials engloben els serveis, programes i intervencions que fan els professionals de l’àmbit social per garantir les necessitats socials bàsiques i millorar la qualitat de vida de la població de Navàs.

L’equip tècnic dels serveis socials municipals està compost per:
– 1 Treballadora social
– 1 Educadora social
– 5 Treballadores familiars
– 1 Suport administratiu
– 2 Educadores de l’aula socioeducativa

Quins són els serveis que oferim?

Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d’ajuda a domicili i de teleassistència i els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

Quines són les funcions principals?

– Prevenir, detectar i intervenir en situacions de dificultat, de necessitat o de risc social.
– Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant dels col·lectius més vulnerables.
– Gestionar prestacions d’urgència social.
– Atendre a les urgències socials.
– Prestar serveis d’atenció socioeducativa per infants i adolescents.
– Tramitació de propostes de derivació als serveis socials especialitzats.
– Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció.
– Gestionar els serveis d’atenció domiciliària i teleassistència.
– Tramitació d’informes d’arrelament social.
– Tramitació de les targetes d’aparcament per a persones amb discapacitat.
– Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
– Gestió d’àpats a domicili.
. Gestió de les prestacions públiques municipals i de la Generalitat.
– Suport a accions de tipus cultural, social i cívic que fomentin la integració i el desenvolupament del teixit associatiu.

Qui hi pot accedir i com?

Els drets socials estan adreçats a tots els ciutadans i ciutadanes de Navàs.
Per accedir a serveis bàsics cal demanar cita prèvia.

Adreça

Plaça Ajuntament, 8 – 1r pis

Navàs – 08670

Horari

De dilluns a dijous
de 9 del matí
a 1 de la tarda.