Oficina d’Atenció Ciutadana

Oficina d’Atenció Ciutadana

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada als baixos de l’Ajuntament, està concebuda com un servei d’atenció integral als veïns i veïnes, amb l’objectiu de ser referència única pel que fa a tràmits i gestions de competència municipal, unificant criteris, millorant l’atenció i optimitzant els recursos de l’Ajuntament vers la ciutadania, i amb l’obejctiu de facilitar les gestions municipals i fer-les més clares i àgils.
Aquest espai obert permet el contacte de la ciutadania amb l’Ajuntament per diferents canals i la seva funció és la d’oferir una atenció el més personalitzada i vinculada a la necessitat plantejada, que sigui possible donar en cada cas.

Adreça

Plaça Ajuntament, 8 baixos,

Navàs – 08670

Horari d'hivern

De dilluns a divendres:
de 8:30h a 14:00h

Dimarts i dijous:
de 15:30h a 18:00h

Horari d'estiu (juliol i agost)

De dilluns a divendres:
de 8:30h a 14:00h