Raig Navàs

Raig Navàs

El Punt d’Informació Juvenil RAIG ofereix un servei d’atenció i assessorament als joves en diferents àmbits. Des del Raig es porten a terme les funcions següents:

  • Punt d’assessorament juvenil general: educatiu, sòcioaboral, viatges, estudis a l’estranger, voluntariats, etc.
  • Gestió d’inscripcions en activitats, exposicions, xerrades o fòrums.
  • Tramitació i gestió d’ajudes per a activitats juvenils.
  • Punt d’informació cultural: agendes culturals, guies d’activitats, recull de concursos literaris, promocions juvenils, etc.
  • Suport a les entitats juvenils i a les activitats organitzades per aquestes.