Xalar

Xalar
XALAR és un projecte promocionat per l'Ajuntament de Navàs, amb la col·laboració d'un grup de voluntaris i voluntàries i els alumnes d'integració social de l'Escola Diocesana de Navàs. El projecte és un recurs ubicat en l'entorn habitual de l'infant i basa la seva intervenció des de l'educació social mitjançant el treball individual, grupal, la família, el treball en xarxa i l'acció comunitària. S'ofereix suport socio-educatiu a nens i nenes del municipi cada tarda de dilluns a divendres. Per participar del XALAR, cal apuntar-se durant el període de matrícula, el mes de setembre, a la oficina de Drets Socials de l'Ajuntament.