Joventut

Joventut

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL RAIG

El Punt d’Informació Juvenil RAIG ofereix un servei d’atenció i assessorament als joves en diferents àmbits. Des del Raig es porten a terme les funcions següents:

  • Punt d’assessorament juvenil general: educatiu, sòcioaboral, viatges, estudis a l’estranger, voluntariats, etc.
  • Gestió d’inscripcions en activitats, exposicions, xerrades o fòrums.
  • Tramitació i gestió d’ajudes per a activitats juvenils.
  • Punt d’informació cultural: agendes culturals, guies d’activitats, recull de concursos literaris, promocions juvenils, etc.
  • Suport a les entitats juvenils i a les activitats organitzades per aquestes.

 

PLA LOCAL DE JOVENTUT

El Pla Local de Joventut de Navàs (en endavant, PLJ Navàs) neix de la necessitat de realitzar una anàlisi global de la situació de la joventut al municipi i d’elaborar un Pla d’actuació municipal integral des de la perspectiva de l’atenció a la joventut. Per tant, el PLJ Navàs és l’instrument que ha d’ajudar a orientar, planificar, coordinar i definir les diferents actuacions municipals adreçades als i les joves del municipi, així com implicar els agents socials del territori i els i les joves en una estratègia conjunta d’actuació.
Així doncs, el PLJ Navàs es concep com una eina i no com un objectiu final en sí mateix, en la mesura que el Pla ha de servir per definir una estratègia global en matèria de joventut i ajudar a impulsar les polítiques destinades a millorar les condicions de la població jove del municipi d’entre 12 i 30 anys.

Pla Local de Joventut de Navàs (2021-2024)

Descarregar