Notícies de l'Ajuntament de Navàs

EL PLE APROVA EL PRESSUPOST ECONÒMIC DEL 2023

En el Ple Extraordinari celebrat el 28 de març es va aprovar el Pressupost del 2023 amb els vots favorables de la CUP i ERC, i l’abstenció del PSC i Junts, que van fer una lectura positiva del pressupost, tot i que en van remarcar la tendència continuista, i van agrair l’explicació que se’ls va fer prèviament i durant el ple.

El pressupost per aquest any 2023 ascendeix a 10.043.443,56€, un 1,57% més respecte l’any 2022,

A nivell d’ingressos es preveu una continuïtat en la recaptació dels impostos directes (IBI, IAE, IVTM i IIVTNU), i un augment dels impostos indirectes (ICIO), del 81,81%. Així mateix, també es preveu un lleuger augment de les taxes i altres ingressos (del 4,73%) i de les transferències corrents, del 1,43%, que és el que rebem de diferents administracions. També es preveu augmentar els passius financers, és a dir, sol·licitar préstecs bancaris o ajuts de caixa de la DIBA, per un import de 975.967,78€ que es destinaran a finançar part de les inversions que es preveuen executar durant el 2023.

En matèria de subvencions, de moment hi ha quantificats 168.218,90€ del Programa General d’Inversions de la DIBA (aniran destinats a la instal·lació de plaques fotovoltàiques al Pavelló Blau i a la Pista Sant Jordi), 108.717,04€ de la Generalitat provinents del fons Next Generation que es destinaran a la reforma del Casal de la Gent Gran, i 123.468,77€ del Programa de Resiliència, també de la DIBA, entre d’altres, que aniran destinats a l’execució d’obres com la reforma de la sala d’actes de la biblioteca i les piscines municipals i també a l’arranjament de camins rurals.

Respecte a les despeses, bona part del pressupost, el 45,5%, es destina al capítol 1 (personal), i augmenta un 6,50% respecte el 2022, atès que s’incorpora el 2,5% d’augment dels salaris i una valoració dels llocs de treball. En la resta de capítols, la despesa és similar a l’any anterior, destacant l’augment del 22% de les transferències corrents per atendre tots els convenis vigents amb les diferents administracions i les aportacions a l’empresa municipal i, per altra banda, la disminució de les inversions en un 15,82% respecte del 2022.

A nivell d’inversions, destaca la reforma del Casal de la Gent gran per import de 150.000€ (108.717,04€ dels quals subvencionats per la Generalitat), la pavimentació del Passatge del Riu per import de 142.063,37€ i l’estabilització del mur a Palà de Torroella pressupostat per import de 361.251,76€.

Així mateix, també s’han previst altres inversions com l’adquisició de béns immobles per import de 110.000€, la reforma de la sala d’actes de la biblioteca, l’arranjament de les piscines municipals (proposta guanyadora dels pressupostos participatius 2022-2023), l’instal·lació de plaques solars al Pavelló Blau i a la Pista Sant Jordi, entre d’altres.

A continuació podeu veure un resum del pressupost, amb gràfics i taules.

Publicació: 30/03/2023 a les 11:07
Altres notícies relacionades
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Dimecres 08 de maig de 2024
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
Dimarts 07 de maig de 2024
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Dijous 02 de maig de 2024
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
Dimecres 17 d'abril de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 16 d'abril de 2024
CALENDARI FISCAL 2024
CALENDARI FISCAL 2024
Dimecres 10 d'abril de 2024
BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DELS SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DELS SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dimecres 27 de març de 2024
DIJOUS TARDA 28 MARÇ SERVEIS TANCATS!
DIJOUS TARDA 28 MARÇ SERVEIS TANCATS!
Dimarts 19 de març de 2024
MIQUEL ALTARRIBA, NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE NAVÀS
MIQUEL ALTARRIBA, NOU REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dilluns 11 de març de 2024
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D’ÚS PER A JOVES FINS A 35 ANYS
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O CESSIÓ D’ÚS PER A JOVES FINS A 35 ANYS
Dilluns 11 de març de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Divendres 08 de març de 2024
La Residència d’Àvies i Avis de Navàs busca treballadores i treballadors
La Residència d’Àvies i Avis de Navàs busca treballadores i treballadors
Divendres 08 de març de 2024
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL PAVELLÓ BLAU I A LA PISTA SANT JORDI DE NAVÀS
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL PAVELLÓ BLAU I A LA PISTA SANT JORDI DE NAVÀS
Divendres 01 de març de 2024
INSPECCIONS ITV A LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
INSPECCIONS ITV A LA MAQUINÀRIA AGRÍCOLA
Dimarts 27 de febrer de 2024
OBERTS ELS AJUTS PER AL LLOGUER DE L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA ADREÇATS A PERSONES DE +65 ANYS
OBERTS ELS AJUTS PER AL LLOGUER DE L'AGÈNCIA D'HABITATGE DE CATALUNYA ADREÇATS A PERSONES DE +65 ANYS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs