Notícies de l'Ajuntament de Navàs

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)

S’obre la convocatòria de subvencions MITMA LM 2022 adreçada exclusivament a les persones titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús per a persones a partir de 36 anys i sense limitació per la part alta d’edats.

Convocatòria oberta del 28 de juny fins el 15 de juliol (ambdós inclosos)

Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud:

-DNI o NIE i pel MITMA si s’escau llibre de família.
-Si correspon: Carnet família nombrosa/carnet discapacitat.
-Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús.
-Tots els rebuts de lloguer pagats exercici 2022.
-Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent.
-Declaració de la renda o Imputacions / vida laboral i Renda mínima garantida (tot de l’any 2020).

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.
No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Imports màxims de lloguer mensual

No pagar un lloguer o preu de cessió d’ús mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

-Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge (resta de la demarcació de Barcelona): 650 euros.
-Lloguer o preu de cessió d’us d’habitació (resta de la demarcació de Barcelona): 350 euros .

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.


Import de la subvenció

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S’estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

Enllaç al tràmit telemàtic: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category= 

A continuació trobareu adjunt a la notícia la sol·licitud, el model SEPA i les instruccions per a fer la presentació telemàtica.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ LLOGUER 2022 Majors 36 anys

Descarregar

SOL·LICITUD TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (SEPA)

Descarregar

INSTRUCCIONS Sol·licitud telemàtica MITMA

Descarregar
Publicació: 29/06/2022 a les 12:40
Altres notícies relacionades
Dijous 06 de juny de 2024
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
Dimecres 05 de juny de 2024
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Dimarts 04 de juny de 2024
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
Divendres 24 de maig de 2024
LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA
LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA
Dijous 23 de maig de 2024
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
Dimarts 21 de maig de 2024
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Dimecres 08 de maig de 2024
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
Dimarts 07 de maig de 2024
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Dijous 02 de maig de 2024
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
Dimecres 17 d'abril de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 16 d'abril de 2024
CALENDARI FISCAL 2024
CALENDARI FISCAL 2024
Dimecres 10 d'abril de 2024
BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DELS SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DELS SERVEIS GENERALS DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs