Notícies de l'Ajuntament de Navàs

AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)

S’obre la convocatòria de subvencions MITMA LM 2022 adreçada exclusivament a les persones titulars d’un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús per a persones a partir de 36 anys i sense limitació per la part alta d’edats.

Convocatòria oberta del 28 de juny fins el 15 de juliol (ambdós inclosos)

Documentació obligatòria per a presentar la sol·licitud:

-DNI o NIE i pel MITMA si s’escau llibre de família.
-Si correspon: Carnet família nombrosa/carnet discapacitat.
-Contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús.
-Tots els rebuts de lloguer pagats exercici 2022.
-Full de transferència bancària (model SEPA) o document equivalent.
-Declaració de la renda o Imputacions / vida laboral i Renda mínima garantida (tot de l’any 2020).

Requisits

Estar empadronat a l’habitatge.
No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

Imports màxims de lloguer mensual

No pagar un lloguer o preu de cessió d’ús mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

-Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge (resta de la demarcació de Barcelona): 650 euros.
-Lloguer o preu de cessió d’us d’habitació (resta de la demarcació de Barcelona): 350 euros .

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.


Import de la subvenció

20% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos.

30% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos.

40% de l’import del lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos.

S’estableix un límit màxim de 200 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge

Enllaç al tràmit telemàtic: https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category= 

A continuació trobareu adjunt a la notícia la sol·licitud, el model SEPA i les instruccions per a fer la presentació telemàtica.

SOL·LICITUD SUBVENCIÓ LLOGUER 2022 Majors 36 anys

Descarregar

SOL·LICITUD TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA (SEPA)

Descarregar

INSTRUCCIONS Sol·licitud telemàtica MITMA

Descarregar
Publicació: 29/06/2022 a les 12:40
Altres notícies relacionades
Divendres 27 de Gener de 2023
NAVÀS PARTICIPA
Dimecres 25 de Gener de 2023
NAVÀS APROVA EL SERVEI PÚBLIC D’HABITATGE
Divendres 13 de Gener de 2023
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
Dilluns 21 de Novembre de 2022
NETEJA DE PINTADES
Dimecres 26 d'Octubre de 2022
NAVÀS MANTÉ CONGELATS ELS TRIBUTS PER AL 2023
Dilluns 03 d'Octubre de 2022
UNA PASSA MÉS CAP A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE SECUNDÀRIA PÚBLIC
Dijous 22 de Setembre de 2022
NAVÀS ACOTA LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS EN SÒL NO URBANITZABLE
Dijous 11 d'Agost de 2022
REFORÇ DE LA NETEJA VIÀRIA I LA BRIGADA MUNICIPAL
Dilluns 18 de Juliol de 2022
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU L’EIX DE NAVÀS
Dilluns 18 de Juliol de 2022
NOVA INVERSIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL
Dilluns 27 de Juny de 2022
INFORME DE RESULTATS SOBRE LA CONSULTA PARTICIPATIVA «QUIN ESPAI VOLEM A L’ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU?»
Dimarts 21 de Juny de 2022
BAN D'ALCALDIA
Dilluns 20 de Juny de 2022
CONVOCATÒRIA OBERTA PER ALS AJUTS EUROPEUS PER A LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS HABITATGES (Next Generation)
Dimarts 07 de Juny de 2022
SUBVENCIONS DEL BO LLOGUER JOVE
Divendres 03 de Juny de 2022
SURT A CONCURS LA LICITACIÓ PER A DIFERENTS OBRES D’URBANITZACIÓ EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI DE NAVÀS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs