Notícies de l'Ajuntament de Navàs

NAVÀS APROVA EL SERVEI PÚBLIC D’HABITATGE

El Ple de l’Ajuntament de Navàs va aprovar el passat dilluns 16 de gener l’establiment del servei públic d’habitatge de Navàs, que permetrà facilitar l’accés a l’habitatge a determinats col·lectius de població amb necessitats habitacionals.

Actualment, l’Ajuntament compta amb tres habitatges en propietat que es cediran en règim de lloguer o cessió d’ús a baix cost, amb l’objectiu d’atendre les necessitats temporals d’habitatge de col·lectius vulnerables i per fomentar l’emancipació juvenil. Un d’ells és l’antiga Casa del Mestre del Mujal, que es destinarà al col·lectiu jove de Navàs mitjançant un contracte de masoveria urbana. Els altres dos habitatges, situats al Carrer Devesa, aniran destinats a persones amb situacions temporals d’emergència habitacional.

A través del reglament aprovat es regulen les característiques i el funcionament general del servei i, una vegada transcorregut el període d’exposició pública, s’aprovaran les bases específiques i la convocatòria per accedir a cada un dels recursos.

Així doncs, aquest és un pas important per tal de revertir la problemàtica de la manca d’oferta d’habitatges de lloguer al municipi, posant al servei dels col·lectius més vulnerables els habitatges de titularitat municipal a preus socials i assequibles.

Aquesta iniciativa complementa la resta de serveis prestats per l’Oficina Local d’Habitatge, entre els quals hi destaca la borsa de mediació per lloguer social, que fomenta la mobilització del parc d’habitatge en desús a preus de lloguer assequible.

Per a més informació:https://www.navas.cat/serveis/serveis-publics/oficina-local-dhabitatge/

Publicació: 25/01/2023 a les 14:54
Altres notícies relacionades
Divendres 17 de Març de 2023
AJUTS AL LLOGUER PER A JOVES DE NAVÀS 2023
Dilluns 06 de Març de 2023
S'INICIEN LES OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Dilluns 13 de Febrer de 2023
COMENCEN LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL MUJAL
Divendres 27 de Gener de 2023
NAVÀS PARTICIPA
Divendres 13 de Gener de 2023
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
Dilluns 21 de Novembre de 2022
NETEJA DE PINTADES
Dimecres 26 d'Octubre de 2022
NAVÀS MANTÉ CONGELATS ELS TRIBUTS PER AL 2023
Dilluns 03 d'Octubre de 2022
UNA PASSA MÉS CAP A LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE SECUNDÀRIA PÚBLIC
Dijous 22 de Setembre de 2022
NAVÀS ACOTA LA IMPLANTACIÓ DE PARCS SOLARS FOTOVOLTAICS EN SÒL NO URBANITZABLE
Dijous 11 d'Agost de 2022
REFORÇ DE LA NETEJA VIÀRIA I LA BRIGADA MUNICIPAL
Dilluns 18 de Juliol de 2022
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA DIRECCIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU L’EIX DE NAVÀS
Dilluns 18 de Juliol de 2022
NOVA INVERSIÓ AL POLÍGON INDUSTRIAL
Dimecres 29 de Juny de 2022
AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER CONVOCATÒRIA 2022 (MITMA)
Dilluns 27 de Juny de 2022
INFORME DE RESULTATS SOBRE LA CONSULTA PARTICIPATIVA «QUIN ESPAI VOLEM A L’ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU?»
Subscriu-te a la newsletter de Navàs